Projekty UE

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy MELEX Sp. z o.o. poprzez wykorzystanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego pojazdu elektrycznego, który charakteryzuje się szeregiem cech, które zapewniają mu przewagę nad innymi pojazdami konkurencyjnymi w kategorii N1 i stanowią o jego innowacyjności w skali ponad krajowej.

 

obrazek ue2 

MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt jak niżej:

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2.1 Badania na rynek
Nr projektu: POIR.03.02.01-18-0017/19
Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji N.Truck użytkowego pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wdrożenia do produkcji innowacyjnego pojazdu o napędzie elektrycznym N.Truck. Produkt ten jest wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R. Prace te zakończyły się opracowaniem modułowego pojazdu elektrycznego, który swoimi rozwiązaniami przewyższa inne tego typu pojazdy w swojej klasie (N1). Przedmiotowy projekt realizowany będzie w ramach dwóch zadań inwestycyjnych:
1. Rozbudowa istniejącej przestrzeni produkcyjne na potrzeby prowadzenia nowej produkcji
2. Zakup ośmiu środków trwałych, które zostaną wykorzystane w produkcji N.Truck.

Wartość całkowita projektu: 12 398 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 048 000,00 PLN

 

obrazek ue2

MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy MELEX Sp. z o.o.” w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowita wartość projektu: 364878,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 364878,45 PLN

 

 

obrazek ue2

 

MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt.
„N.Truck użytkowy pojazd modułowy o napędzie elektrycznym o DMC 3.5t do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych”
 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” („INNOMOTO”), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Celem projektu jest opracowanie prototypu użytkowego pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych – N.Truck, w klasie DMC 3.5t o ładowności do 2 ton przy optymalizacji konstrukcji nośnej pojazdu.
Efektem projektu będzie powstanie nowego produktu, modułowego i lekkiego pojazdu do transportu ładunków o napędzie elektrycznym o niespotykanych dotąd na rynku parametrach zarówno w zakresie użytkowym jak i w zakresie bezpieczeństwa, posiadającego konstrukcję o relatywnie mniejszej masie w porównaniu do konwencjonalnych pojazdów, m.in. dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów i elementów.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 894 260,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 011 158,47 PLN